Fiskeregler

 1. Alle former for agn er tilladt, dog ikke net og ruser som fangstredskab.
 2. Der må ikke forfodres.
 3. Der må ikke renses fisk ved søerne.
 4. Ormegravning er forbudt.
 5. Affald skal henlægges i de opstillede affaldsbeholdere, også linestumper.
 6. Ved fiskeri kræves kun vores fiskekort og ikke fisketegn - der fiskes for eget ansvar og risiko.
 7. Toilettet ved indskrivningen må benyttes.
 8. Grill må gerne benyttes men det er forbudt at lave bål.
 9. Der må kun fiskes med det antal stænger der er betalt for.
 10. Åbningstiderne skal overholdes
 11. løse hunde forbudt